Tuyển sinh

Những chuẩn bị quan trọng trước kỳ thi THPT quốc gia

Những chuẩn bị quan trọng trước kỳ thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, kế hoạch công tác giảng dạy và ôn tập đã được các nhà trường đề ra ngay từ đầu năm. Việc phân loại, rà soát việc học sinh lựa chọn môn đăng ký dự thi cũng được hướng dẫn sớm. Đặc biệt, sau khi Quy chế thi chính thức ban hành, công tác chuẩn bị trước kỳ thi THPT quốc gia càng gấp rút.

Tiếp tục duy trì tuyển sinh nhóm GX

Tiếp tục duy trì tuyển sinh nhóm GX

GD&TĐ - Tập hợp các trường có sức thu hút thí sinh hàng đầu ở khu vực miền Bắc, thông tin tuyển sinh của nhóm GX luôn thu hút được sự quan tâm của thí sinh và xã hội.