Tuyển sinh

2 hình thức tuyển sinh hệ dự bị đại học

2 hình thức tuyển sinh hệ dự bị đại học

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT ban hành quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.