Bản in

Tự nhiên

Thứ Ba, 6/12/2016 07:07

Nguyên tắc thống nhất trong dạy học Toán

Nguyên tắc thống nhất trong dạy học Toán

GD&TĐ - Năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT Lâm Đồng lưu ý chung với các giáo viên môn Toán: Dù sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đảm bảo được nguyên tắc học sinh tự mình hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên, khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

Đây cũng là nội dung được ông Nguyễn Quốc Túy - Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Lâm Đồng) - chia sẻ khi trao đổi về phương hướng chỉ đạo của Sở GD&ĐT với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Toán trong các trường phổ thông trên địa bàn.

Sử dụng phương pháp dạy học phải gắn với các hình thức tổ chức dạy học

Liên quan đến chỉ đạo về đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, ông Nguyễn Quốc Túy cho rằng, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phải chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh trên các mặt: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...); trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy.

Việc sử dụng phương pháp dạy học phải gắn với các hình thức tổ chức dạy học. Tùy theo mục tiêu, nội dung, đối tượng và điều kiện cụ thể mà có những hình thức tổ chức thích hợp, như học cá nhân, học nhóm; học trong lớp, học ở ngoài lớp... Đối với các giờ thực hành giải toán trên máy tính cầm tay cần đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính vào giải toán.

Cần sử dụng hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học bộ môn Toán theo quy định. Có thể sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm nếu xét thấy cần thiết với nội dung học và phù hợp với đối tượng học sinh. Tích cực vận dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh.

Cũng liên quan đến nội dung này, năm 2016 - 2017, các trường phổ thông của Lâm Đồng được yêu cầu tiếp tục tổ chức dạy học phân hóa và tích hợp theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Toán cấp THCS, THPT. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; một giáo án đạt yêu cầu cần thể hiện được việc đổi mới phương pháp dạy học và bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng.

Về hình thức tổ chức dạy học, ông Nguyễn Quốc Túy nêu rõ yêu cầu của Sở GD&ĐT là cần đa dạng, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh liên quan đến các lĩnh vực Toán ứng dụng; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như các phần mềm dạy học Toán.

Tổ chức và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học lĩnh vực Toán học và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học hàng năm.

Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường dưới dạng các bài thuyết trình, các báo cáo nghiên cứu phù hợp với học sinh...

Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động có gắn với bộ môn Toán như: “Hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên”, “Ngày hội công nghệ thông tin”, “Ngày hội sử dụng ngoại ngữ”… nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, sử dụng ngoại ngữ, chủ động tự làm thiết bị dạy học.

Tăng cường ra câu hỏi, bài tập tra theo định hướng phát triển năng lực

Liên quan đến đổi mới kiểm tra, đánh giá, ông Nguyễn Quốc Túy nhấn mạnh: Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học bộ môn Toán theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh.

Chú trọng đánh giá quá trình gồm: Đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án, bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kêt cuối kỳ, cuối năm học.

Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của học sinh trong quá trình dạy học.

Sở GD&ĐT Lâm Đồng cũng lưu ý khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với sự cố gắng, tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.

“Năm học này, chúng tôi yêu cầu các trường phải thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra, đề thi theo ma trận, trong đó cần chỉ rõ các kỹ năng cần được kiểm tra. Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh để bổ sung cho ngân hàng câu hỏi của trường.

Tăng cường xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy; tham khảo tài liệu có chất lượng trên website của Bộ GD&ĐT; động viên giáo viên và học sinh tích cực tham gia Diễn đàn trường học kết nối về đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh” - ông Nguyễn Quốc Túy chia sẻ thêm.

Hải Bình