Bản in

Trao đổi

Thứ Năm, 12/1/2017 07:07

Một số hoạt động phù hợp với dạy học ngoại ngữ theo nhóm

Một số hoạt động phù hợp với dạy học ngoại ngữ theo nhóm

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Lan Anh - giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) - chia sẻ một vài hoạt động phù hợp cho phương pháp hoạt động theo nhóm trong các tiết học ngoại ngữ.

Chọn từ vựng cho chủ đề bài học

Giáo viên có thể đưa ra chủ đề của bài học và yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm và viết tắt tất cả các từ vựng có liên quan đến chủ đề đó.

Học sinh sẽ thay phiên nhau thêm các từ vào danh sách từ vựng mà các em cho là thích hợp. Tất cả các trường hợp có liên quan đến nội dung bài học đều rất hữu ích cho việc học và ghi nhớ từ mới của học sinh khi học tham gia vào quá trình sản sinh ngôn ngữ trên lớp.

Sau đó, khi tất cả học sinh đều đã đưa ra một lượng từ nhất định, giáo viên có thể yêu cầu học sinh quan sát và học hỏi từ các nhóm khác để tạo nên hệ thống từ vựng cho chủ điểm đó.

Từ đó, các nhóm học sinh có thể thực hành sâu hơn về nhóm từ vựng được giao bằng cách viết một đoạn văn hay thành lập câu có sử dụng mỗi từ trong danh sách.

Mô tả bí mật

Nếu muốn kiểm tra lại từ vựng về một nội dung bài học nào đó, giáo viên có thể thử các hoạt động nhóm này. Giáo viên xếp học sinh thành các nhóm khoảng 5 - 6 thành viên và mỗi nhóm chọn một người, sẽ mô tả phần còn lại của nhóm mà không nói với thành viên của nhóm người đó là ai, vật đó là gì.

Các thành viên của nhóm phải thay phiên nhau viết từ hoặc cụm từ mô tả lên bảng. Khi mỗi người trong một nhóm trình bày thêm vào một mô tả, các nhóm khác lên viết những người, vật mà họ nghĩ là đang được nhắc đến. Nếu nhóm nào đưa ra đáp án đúng, nhóm ấy sẽ giành điểm.

Cuộc tranh luận

Giáo viên cung cấp vài chủ đề cho học sinh lựa chọn trong một tình huống cụ thể. Ví dụ như yêu cầu học sinh lựa chọn sản phẩm công nghệ nào ưu việt nhất hiện nay chẳng hạn.

Nhóm có 4 hoặc 5 học sinh làm việc cùng nhau để đưa ra quan điểm về sản phẩm công nghệ mà học sinh cho là ưu việt nhất hiện nay.

Bất cứ sản phẩm nào đã được chọn thì các nhóm còn lại không được chọn đến nữa.

Sau đó, các nhóm sẽ thảo luận để đưa ra quan điểm bảo vệ cho sự lựa chọn của mình. Nhóm nào bảo vệ thành công sẽ chiến thẳng. Hoạt động nhóm này rất phù hợp cho các tiết dạy kỹ năng nói.

Tạo nên tính sáng tạo cho học sinh

Giáo viên chuẩn bị cho hoạt động này bằng cách thu thập 20 - 40 hình ảnh của các nội dung liên quan đến bài học, như phim ảnh, thời trang, danh lam thắng cảnh (nội dung tùy theo bài học và mục đích của giáo viên).

Giáo viên có thể sử dụng hình ảnh từ tạp chí, internet, chụp ảnh các mặt hàng mình mua hay mua một bộ phận các thẻ flash với danh từ ngẫu nhiên.

Giáo viên xáo trộn tất cả các hình ảnh đó và chia lớp thành nhóm khoảng 5 học sinh. Sau đó, mỗi nhóm chọn 5 - 7 hình ảnh mà không cần nhìn vào hình ảnh đó hay hình ảnh của các thành viên khác trong nhóm.

Kế tiếp, các học sinh phải làm việc cùng nhau để đoán hay tạo ra nội dung cho các hình ảnh mà họ nhận. Các nhóm sẽ trưng bày sản phẩm của mình để gắn kết với nội dung bài học.

Bài trao đổi được biên tập từ tham luận của Cô Nguyễn Thị Lan Anh - giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) tại hội thảo "Kĩ năng đặt câu hỏi và tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh".