Bản in

Tiêu điểm

Thứ Hai, 2/11/2009 15:59

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu xã hội

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu xã hội

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chỉ thị về triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thực hiện pháp luật trong ngành GD.
Học sinh Trường TH Đoàn Thị Điểm
Học sinh Trường TH Đoàn Thị Điểm sử dụng thiết bị kiểm tra trắc nghiệm trong giờ học (ảnh Internet)

Theo đó, Bộ GD&ĐT kiên quyết đưa ra khỏi chương trình những dự án, dự thảo chưa cần thiết hoặc chưa đủ cơ sở ban hành; bổ sung kịp thời vào chuơng trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật những dự án, dự thảo đáp ứng yêu cầu bức thiết của xã hội.
 
Đánh giá tác động của các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục sau khi văn bản có hiệu lực và đối chiếu với kết quả đánh giá tác động trong từng giai đoạn soạn thảo, xác định tính hợp lý, tính khả thi của các quy định để kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hoặc trình Bộ trưởng giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện văn bản hoặc tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Đặc biệt, tổ chức lập chuyên mục lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để tiếp nhận các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân về các dự án, dự thảo. Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của dự án, dự thảo dưới các hình thức thích hợp…

Yêu cầu Vụ Pháp chế xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt Đề án nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của cán bộ, công chức Bộ GD&ĐT giai đoạn 2009 – 2013, hoàn thành trong quý 4 năm 2009; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy phạm pháp luật của Bộ GD&ĐT; quy định về kiểm tra xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thành trong năm 2009…

                                                                                                                                                                   Hiếu Nguyễn