Bản in

Tiêu điểm

Thứ Hai, 8/8/2011 14:45

Thành lập Trường Đại học Việt Bắc tại Thái Nguyên

Thành lập Trường Đại học Việt Bắc tại Thái Nguyên

(GD&TĐ) – Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định số 1341/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Đại học Việt Bắc.

(GD&TĐ) – Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định số 1341/QĐ-TTG về việc thành lập Trường Đại học Việt Bắc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trường có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Quyết định ghi rõ, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Lập Phương