Bản in

Tiêu điểm

Thứ Sáu, 10/6/2011 11:40

Thành lập BCĐ xây dựng các trường ĐH xuất sắc

Thành lập BCĐ xây dựng các trường ĐH xuất sắc

(GD&TĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 891/QĐ-TTg về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường ĐH xuất sắc.

(GD&TĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 891/QĐ-TTg về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo xây dựng các trường ĐH xuất sắc.

Cán bộ, sinh viên trường ĐH Việt - Đức, trường đầu tiên đi vào hoạt động
Cán bộ, sinh viên trường ĐH Việt - Đức, trường ĐH xuất sắc đầu tiên đi vào hoạt động

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận làm Phó Trưởng ban

Ban Chỉ đạo có 17 ủy viên là lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương và trường ĐH.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng các trường ĐH xuất sắc trong mạng lưới các cơ sở giáo dục ĐH; đề xuất phương hướng, giải pháp và chỉ đạo việc tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng các trường ĐH xuất sắc, phù hợp với chủ trương, định hướng đã được phê duyệt.

Phó Thủ tướng, Trưởng ban có trách nhiệm chỉ đạo công tác phối hợp, tổ chức thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương liên quan để giải quyết các vấn đề có tính liên ngành, các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai việc xây dựng các trường ĐH xuất sắc.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của từng giai đoạn và hàng năm; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thành lập.

Hiện nay, nước ta có 4 trường ĐH đang được triển khai và đi vào hoạt động theo mô hình ĐH xuất sắc. Các nước phát triển là Đức, Pháp, Nhật Bản và Mỹ đã được chọn và dự kiến là đối tác chiến lược để phối hợp xây dựng các ĐH đạt trình độ quốc tế.

Hiếu Nguyễn