Tiêu điểm

Đẩy mạnh xây dựng môi trường  văn hóa trong trường học

Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học

GD&TĐ - Ngày 25/1/2017, Bộ GD&ĐT có văn bản số 282 /BGDĐT-CTHSSV gửi các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, các trường đại học; cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường  văn hóa trong trường học.

Đại biểu Quốc hội ấn tượng với kết quả của ngành Giáo dục

Đại biểu Quốc hội ấn tượng với kết quả của ngành Giáo dục

GD&TĐ - Nhân dịp đầu Xuân, phóng viên báo Giáo dục & Thời đại đã có cuộc trao đổi với thầy Lê Tuấn Tứ - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa về một số kết quả nổi bật của ngành Giáo dục cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới 2017.

“Ðời sống mới trong trường học” theo quan điểm Hồ Chí Minh

“Ðời sống mới trong trường học” theo quan điểm Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã thành công. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đất nước Việt Nam bước sang một trang sử mới. 

Chất lượng giáo dục dân tộc nâng lên đáng kể

Chất lượng giáo dục dân tộc nâng lên đáng kể

GD&TĐ - Với sự quan tâm của ngành Giáo dục, của các cấp chính quyền trong năm vừa qua giáo dục dân tộc đã có những bước tiến đáng kể. Điều đó thể hiện ở tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp ở hệ thống trường DTNT cao hơn. 

Triển khai mạnh mẽ hình thức dạy và học trực tuyến

Triển khai mạnh mẽ hình thức dạy và học trực tuyến

GD&TĐ - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý là một nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất Iượng các hoạt động GD&ĐT

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất Iượng các hoạt động GD&ĐT

GD&TĐ - Đây là một nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021.