Tiêu điểm

Hội thảo về chuẩn hiệu trưởng mới

Hội thảo về chuẩn hiệu trưởng mới

GD&TĐ - Chuẩn hiệu trưởng mới sẽ là căn cứ để phát triển chương trình, tài liệu và tổ chức các hoạt động phát triển năng lực cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.