Tiếng Anh

Dạy học Tiếng Anh bằng tích hợp kể chuyện, âm nhạc

Dạy học Tiếng Anh bằng tích hợp kể chuyện, âm nhạc

GD&TĐ - Nâng cao khả năng tư duy, suy luận cho học sinh bằng hình thức tích hợp với kể chuyện là một trong nhiều giải pháp được tập thể GV Trường TH Thanh Bình (Ninh Bình) đưa ra nhằm nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho học sinh tiểu học bằng hình thức tích hợp đa môn.

Khuyến khích cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh

Khuyến khích cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh

GD&TĐ - Năm học 2016 – 2017, với việc triển khai dạy học ngoại ngữ ở tiểu học, Bộ GD&ĐT khuyến khích cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh; tăng cường tiếng Anh trên 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, 4, 5 ở nơi có điều kiện.

Giúp học sinh nhớ từ Tiếng Anh nhờ Mỹ thuật

Giúp học sinh nhớ từ Tiếng Anh nhờ Mỹ thuật

GD&TĐ -  Nâng cao khả năng nhớ từ cho học sinh bằng hình thức tích hợp giữa Mỹ thuật và tiếng Anh là một trong nhiều giải pháp được tập thể GV Trường TH Thanh Bình (Ninh Bình) đưa ra nhằm nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho học sinh tiểu học bằng hình thức tích hợp đa môn.

Giải pháp hay tăng hiệu quả dạy học Tiếng Anh

Giải pháp hay tăng hiệu quả dạy học Tiếng Anh

GD&TĐ - Thiết kế các hoạt động cho phần After you listen nhằm tạo điều kiện cho học sinh vừa có thể củng cố được kiến thức đã học vừa có cơ hội thực hành ngôn ngữ một các tự nhiên, hiệu quả và tích cực.

Phân loại bài tập và mẹo hay làm bài dự thi IOE

Phân loại bài tập và mẹo hay làm bài dự thi IOE

GD&TĐ - Giúp học sinh trong các vòng thi IOE cấp tỉnh, cấp quốc gia, cô Nguyễn Thị Cúc (Trường THPT Giao Thủy, Nam Định) - chia sẻ các kỹ xảo làm bài cũng như hướng dẫn học sinh thực hiện từng dạng bài cụ thể.