Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 27/1/2016 21:18

Tổ chức Đảng phải thực sự là hạt nhân đoàn kết

Bí thư Đảng bộ Phạm Mạnh Hùng (bên phải) trao giấy khen của của Đảng bộ Bộ GD&ĐT cho các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnhBí thư Đảng bộ Phạm Mạnh Hùng (bên phải) trao giấy khen của của Đảng bộ Bộ GD&ĐT cho các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

GD&TĐ - Đây là ý kiến được Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đảng bộ Bộ GD&ĐT, diễn ra ngày 27/1 tại Hà Nội.

Xây dựng Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong sạch vững mạnh

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2015 Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban Cán sự và lãnh đạo các đơn vị trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch vững mạnh theo quy định của Đảng.

Cụ thể, Ban Chấp hành đã phối hợp với Ban Cán sự, chỉ đạo toàn Đảng bộ Bộ thực hiện cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng; cùng thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015; tổng kết năm học 2014 - 2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015 - 2016;…

Trong công tác tổ chức cán bộ, Ban Cán sự chủ trì, Đảng ủy Bộ phối hợp thực hiện và cho ý kiến nhận xét, đánh giá nghiêm túc, khách quan về công tác quy hoạch trong giai đoạn 2015 - 2016, 2016-2021.

Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phối hợp tích cực, chặt chẽ để có những biện pháp đồng bộ, thường xuyên phối hợp với Ban Cán sự trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên trong việc điều động, luân chuyển và đề bạt cán bộ, thực hiện công tác tổ chức bộ máy của Đảng và của cơ quan theo phân cấp quản lý…

Năm 2015, các đơn vị chức năng của Bộ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình SGK GD phổ thông đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác quản lý GD tiếp tục đổi mới, tăng cường phân cấp địa phương và cơ sở đào tạo,…

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, Ban Chấp hành phối hợp với Ban Cán sự xem xét nhân sự cho công tác đại hội, phối hợp tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ chủ chốt và cấp ủy các cấp.

Năm 2015, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo thành công đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ, kết quả cụ thể: Có 95/100 chi bộ đại hội đúng thời gian theo kế hoạch; Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao.

Vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng khẳng định: Những nỗ lực của Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 trong điều kiện Bộ còn nhiều khó khăn về nguồn kinh phí, cơ sở vật chất cũng như các điều kiện làm việc khác.

Bên cạnh đó, sự chia sẻ của xã hội và một số cơ quan chức năng không phải lúc nào cũng thuận lợi đối với những những nỗ lực trong đổi mới của Ngành.

Vượt qua những khó khăn, năm 2015, thành tích của Ngành đặc biệt nổi bật trong đổi mới Kỳ thi THPT quốc gia, thể hiện sự táo bạo và quyết liệt, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đa phần dư luận xã hội,…

Về GD mũi nhọn, Ngành đã làm tốt với nhiều thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế. Theo Thứ trưởng, đây chính là thành tựu gây ấn tượng mạnh đối với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập hiện nay….

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Bí thư Đảng bộ Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 12, các cơ sở Đảng cần nâng cao vai trò tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đề ra; Tổ chức Đảng phải thực sự là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị, chú trọng giữ gìn đoàn kết trong tổ chức Đảng; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm tránh sai sót trong hoạt động tại các chi bộ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt trong chi bộ, tránh lồng ghép các nội dung khác vào sinh hoạt chi bộ…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã công bố và trao các quyết định khen thưởng của Đảng ủy Bộ cho các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2015; các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ VI và công tác tuyên giáo.

Anh Quang