Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 30/8/2017 06:46

Tiêu chuẩn dự thi thăng hạng giảng viên năm 2017

Tiêu chuẩn dự thi thăng hạng giảng viên năm 2017

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có Công văn 3847/BGDĐT-NGCBQLGD thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2017.

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2017

Địa điểm: Dự kiến địa điểm tổ chức các kỳ thi thăng hạng năm 2017 theo thông báo cụ thể tại Công văn 2102/BGDĐT- NGCBQLCSGD ngày 13/5/2016

Đối tượng dự thi:

Viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Điều kiện dự thi

Cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi;

Đang giữ CDNN giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03 đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02;

Đang giữ CDNN giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I), mã số V.07.01.01.

Được đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật;

Đủ tiêu chuẩn của hạng CDNN đăng ký dự thi quy định tại Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV.

Về văn bằng chứng chỉ: Chỉ chấp nhận các trường hợp có văn bằng (hoặc Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng của cơ sở đào tạo), chứng chỉ yêu cầu;

Về thời gian giữ ngạch/hạng giảng viên:

Giảng viên (hạng III) thi thăng hạng lên giảng viên chính (Hạng II): Viên chức dự thi phải có thời gian tối thiểu là 09 năm (đủ 108 tháng) đối với người có bằng thạch sĩ, 06 năm (đủ 72 tháng) đối với người có bằng tiến sĩ. Trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch giảng viên, mã số 15.111 hoặc hạng CDNN giảng viên, mã số V.07.01.03 tối thiểu là 02 năm (đủ 24 tháng) tính đến hết ngày 30/9/2017.

Giảng viên chính (hạng II) thi thăng hạng lên giảng viên cao cấp (Hạng I): Viên chức dự thi phải có thời gian tối thiểu là 06 năm (đủ 72 tháng). Trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch giảng viên, mã số 15.111 hoặc hạng CDNN giảng viên, mã số V.07.01.02 tối thiểu là 02 năm (đủ 24 tháng) tính đến hết ngày 30/9/2017.

Hình thức, nội dung và thời gian thi

Viên chức dự thi thăng hạng CDNN phải dự thi đủ các bài thi sau:

Bài thi kiến thức chung: Tự luận 180 phút;

Bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ: Thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp 30 phút/người;

Bài thi ngoại ngữ: Viết 90 phút;

Bài thi tin học: Thực hành trên máy tính 45 phút.

Có thể miễn thi ngoại ngữ, miễn thi tin học trong một số trường hợp.

Miễn thi ngoại ngữ CDNN giảng viên chính (hạng II)

Bộ GD-ĐT quy định miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) đối với một trong các trường hợp: Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong đào tạo; văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành. Đã có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

Đã có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4,5 điểm trở lên. Các chứng chỉ ngoại ngữ nói trên còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến hết ngày 30/9/2017.

Đối với giảng viên chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài thì các quy định miễn thi ngoại ngữ tại mục 4.1 phải là ngôn ngữ khác với chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài đang giảng dạy.

Yêu cầu viên chức dự thi thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ phải trình Hội đồng thi (tại địa điểm thi) minh chứng miễn thi, bao gồm: Bản gốc văn bằng hoặc chứng chỉ được miễn thi theo quy định để đối chiếu trực tiếp tại Hội đồng thi. Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ được miễn thi được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực để lưu tại Hội đồng thi.

Bản sao công nhận văn bằng (do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp) được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (nay là Cục Quản lý chất lượng) thuộc Bộ GD-ĐT công nhận theo quy định hiện hành, được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực để lưu tại Hội đồng thi.

Miễn thi tin học CDNN giảng viên chính (hạng II)

Việc miễn thi đối với học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.

 Yêu cầu: Viên chức dự thi thuộc diện được miễn thi tin học phải trình Hội đồng thi (tại địa điểm thi) minh chứng miễn thi, bao gồm: Bản gốc văn bằng được miễn thi theo quy định để đối chiếu trực tiếp tại Hội đồng thi; Bản sao văn bằng được miễn thi được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực để lưu tại Hội đồng thi.

Miễn thi ngoại ngữ CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)

Miễn thi đối với một trong các trường hợp sau: Đã học tập, nghiên cứu toàn thời gian ở nước ngoài và được cấp bằng đại học, bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ của cơ sở đào tạo nước ngoài sử dụng một trong các ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trong đào tạo; văn bằng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành.

Đã có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ thuộc một trong các ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

Đã có chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu) hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEFL PBT 500 điểm, TOEFL CBT 173 điểm, TOEFL iBT 61 điểm, IELTS 5,5 điểm trở lên. Các chứng chỉ ngoại ngữ nói trên còn trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến hết ngày 30/9/2017.

Đối với giảng viên chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài thì các quy định miễn thi ngoại ngữ tại mục 4.1 phải là ngôn ngữ khác với chuyên ngành ngôn ngữ nước ngoài đang giảng dạy.

Miễn thi tin học CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)

Miễn thi tin học đối với viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành tin học hoặc công nghệ thông tin trở lên.

Yêu cầu viên chức dự thi thuộc diện được miễn thi tin học phải trình Hội đồng thi (tại địa điểm thi) minh chứng miễn thi, bao gồm: Bản gốc văn bằng được miễn thi theo quy định để đối chiếu trực tiếp tại Hội đồng thi; Bản sao văn bằng được miễn thi được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực để lưu tại Hội đồng thi.

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giảng viên cao cấp (hạng I)

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi thăng hạng thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức phải có trách nhiệm cử viên chức đã tham dự kỳ thi thăng hạng CDNN năm 2017 tham dự khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn của hạng CDNN dự thi.

Trường hợp viên chức được cử đi bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn của hạng CDNN dự thi mà không tham gia khóa bồi dưỡng hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan có thẩm quyền không bổ nhiệm viên chức vào hạng CDNN trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng và không bảo lưu kết quả kỳ thi đã tham dự./.

Xem chi tiết Công văn  TẠI ĐÂY

Theo Thanh Thủy
Bộ GD&ĐT