Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 29/8/2016 11:32

Sẽ bỏ thu phí đường bộ đối với xe máy

Sẽ bỏ thu phí đường bộ đối với xe máy

Nội dung này đang được Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Trong dự thảo, phí đối với ô tô bao gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự vẫn được giữ nguyên như hiện hành với mức thu trung bình 1 tháng dao động từ 130 nghìn đồng đến 1,43 triệu đồng tùy trọng tải của xe.

Đặc biệt, tại dự thảo này, Bộ Tài chính đã bỏ xe mô tô (xe mô tô 2 bánh; xe mô tô 3 bánh; xe gắn máy và các loại xe tương tự) ra khỏi đối tượng chịu phí. Các xe này hiện đang phải nộp 100-150 nghìn đồng/tháng phí sử dụng đường bộ.

Thông tư này nếu được ban hành sẽ có hiệu lực từ 1-1-2017 và thay thế Thông tư số 133/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện hiện hành.

Thực tế, dự thảo Thông tư này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 28/2016/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Theo Nghị định này, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự (gọi chung là mô tô) không còn là đối tượng thu phí sử dụng đường bộ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng đường bộ, quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ (theo tháng, quý, năm, kỳ đăng kiểm) đối với xe ô tô cho phù hợp với từng đối tượng nộp phí.

Theo Hải Quan