Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 25/1/2016 18:00

Quy trình nhân sự thể hiện rõ sự tập trung dân chủ

Quy trình nhân sự thể hiện rõ sự tập trung dân chủ

GD&TĐ - Ngày 25/1, Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Kết quả, 23 ứng viên được đề cử chính thức, trong đó có các ủy viên Bộ Chính trị khóa XI như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xin rút đề cử đã được Đại hội chấp thuận cho rút.

Các đại biểu dự Đại hội đánh giá cao việc chuẩn bị nhân sự của Trung ương; cho rằng cùng với sự chuẩn bị này và việc thực hiện tốt Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua sẽ là cơ sở để Đại hội thành công tốt đẹp.

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ: Đại hội này là Đại hội tiếp tục đổi mới, theo yêu cầu của nhân dân là phải đổi mới hơn nữa.

Chính vì thế, mọi việc từ trao đổi, thảo luận tại Đại hội, chuẩn bị nhân sự Đại hội, kết quả Đại hội đều cần công khai, kịp thời, rõ ràng, cụ thể để nhân dân theo dõi. Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng của cả dân tộc nên mọi người đều quan tâm theo dõi Đại hội, điều đó là rất tốt.

Nhấn mạnh rằng quy trình nhân sự đã thể hiện rất rõ sự tập trung dân chủ, đồng chí Vũ Trọng Kim nêu rõ: Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hầu hết đại biểu đã thống nhất Quy chế đó bằng sự biểu quyết của mình. Làm theo Quy chế đó, kết quả sẽ thành công.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên dự Đại hội XII đánh giá: Việc chuẩn bị cho 3 độ tuổi rất khoa học và phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính dân chủ và tập trung. Trên thực tế, vừa qua Đại hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã vận dụng đúng quy định này, nên rất thành công.

Tại Phú Yên, Đại hội Đảng bộ các cấp đều thực hiện rất tốt các quy định của Trung ương. Về tỷ lệ cán bộ nữ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy Phú Yên có 9 Ủy viên nữ, đạt trên 17%, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số cũng đạt. Ban Chấp hành Tỉnh ủy chuẩn bị nhân sự khóa mới đảm bảo số dư 10 - 15%, Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị để đảm bảo danh sách bầu chính thức có số dư không quá 30%. Đại biểu Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, việc thực hiện Quy chế này sẽ góp phần vào thành công Đại hội XII của Đảng.

Đại biểu Lê Hữu Quý (Ninh Bình) đánh giá sự chuẩn bị về hồ sơ, điều kiện phục vụ đại biểu để xem xét lý lịch của các nhân sự đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII rất chu đáo. Các đại biểu được tiếp cận với các hồ sơ nhân sự rất dễ dàng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình thảo luận rất sôi nổi về cơ cấu, độ tuổi và các thành viên trong Đoàn xem rất chi tiết các hồ sơ. Không khí thảo luận sôi nổi và dân chủ được thể hiện rất rõ.

Đại biểu Lê Hữu Quý đánh giá việc các nhân sự không nằm trong danh sách của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử, khi Đại hội giới thiệu đã chủ động xin rút, thể hiện tính Đảng rất cao. Vừa qua, Đại hội Đảng các cấp đều đảm bảo 3 độ tuổi kể cả tỷ lệ cán bộ trẻ và cán bộ nữ. Đại biểu Lê Hữu Quý cho rằng, Đại hội XII lần này đã kết tinh được kết quả các đại hội từ cơ sở, tỉnh, đến Trung ương.

Đại biểu Lê Hoàng Phụng (Đoàn đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng) chia sẻ, sự chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI rất chu đáo về nội dung, chương trình, về Quy chế làm việc của Đại hội. Việc góp ý thảo luận tại Hội trường của các đoàn thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới và thực hiện đúng các quy trình, quy định.

Theo Quy chế, số dư trong danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương không quá 30% là cách để các đại biểu có điều kiện chọn lựa. Đại hội đã quyết định Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Đại hội sẽ quyết định số dư trong danh sách bầu cử, cũng là phát huy dân chủ để Đại hội thể hiện chính kiến của mình trong việc chuẩn bị nhân sự bầu cử.

Hải Hà (lược dẫn)