Thời sự

Thứ Sáu, 16/3/2012 13:08 GMT+7

Phú Thọ phấn đấu cán đích PCGDMN trong năm 2012

Phú Thọ phấn đấu cán đích PCGDMN trong năm 2012

(GD&TĐ) - Mục tiêu của Tỉnh Phú Thọ là trong năm 2012 sẽ hoàn thành phổ cập GDMN 5 tuổi. Vì vậy mặc dù là một trong những tỉnh còn khó khăn, Phú Thọ đã không ngừng quyết tâm để về đích sớm.

(GD&TĐ) - Mục tiêu của Tỉnh Phú Thọ là trong năm 2012 sẽ hoàn thành phổ cập GDMN 5 tuổi. Vì vậy mặc dù là một trong những tỉnh còn khó khăn, Phú Thọ đã không ngừng quyết tâm để về đích sớm. Thông qua công tác chỉ đạo quyết liệt đồng bộ giữa các cấp và những việc làm cụ thể nhằm đẩy mạnh tiến độ và nâng cao chất lượng của bậc học mầm non. 

Xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện chương trình GDMN mới

Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và việc thực hiện chuyển đổi loại hình trường; huy động trẻ và tổ chức thực hiện chương trình GDMN mới đã được toàn địa phương quán triệt thực hiện. Tính đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ có 855 phòng học dành cho lớp 5 tuổi, trong đó có 786/855 phòng đạt yêu cầu theo quy định tại Thông tư 32/2010/TT-BGD&ĐT (đạt 91.9%), còn 69/855 phòng chưa đạt yêu cầu trong đó có 51 phòng học nhờ, học tạm tại các khu lẻ của 2 huyện miền núi Tân Sơn và Thanh Sơn; 13 phòng đang trong giai đoạn hoàn thiện sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2012. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các phòng GD&ĐT rà soát trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mầm non 5 tuổi theo Thông tư 02//2010/TT-BGD&ĐT và Quyết định 3141/QĐ-BGD&ĐT, ưu tiên bố trí các thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo đúng danh mục và đủ tiêu chuẩn kỹ thật cho các lớp 5 tuổi. Hướng dẫn công tác mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp mầm non 5 tuổi, tiến hành các thủ tục đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học cho các lớp mầm non 5 tuổi đảm bảo tiến độ kế hoạch, cho đến thời điểm này, có 259/855 lớp mầm non 5 tuổi đã có đủ các danh mục thiết bị theo Thông tư 02/2010/TT-BGD&ĐT và Quyết định 3141/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2012, UBND tỉnh tiếp tục dành 10,377 tỷ từ nguồn vượt thu và tiết kiệm chi của năm 2011và 20 tỷ từ nguồn ngân sách tỉnh để mua sắm thiết bị đủ cho các lớp còn lại, xây dựng các phòng học chưa đạt yêu cầu cho các lớp mầm non 5 tuổi. Các huyện, thành, thị tiếp tục đấu thầu mua sắm thiết bị cho năm 2012. Tỉnh đã chuyển đổi 259 trường mầm non bán công thành trường mầm non công lập trên địa bàn. Năm học 2011-2012 tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp của tỉnh Phú Thọ đạt 100%, tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi ra lớp, cụ thể: tỷ lệ trẻ em mẫu giáo dưới 5 tuổi ra lớp ổn định đạt 88,1%, tỷ lệ trẻ em nhà trẻ ra lớp tiếp tục tăng lên đạt 15,3%. 100% trẻ em đến trường được học 2buổi/ngày theo chương trình GDMN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giờ học tạo hình của  lớp 5 tuổi Trường Mầm non Yên Lương (Thanh Sơn – Phú Thọ)
Giờ học tạo hình của lớp 5 tuổi Trường Mầm non Yên Lương (Thanh Sơn – Phú Thọ)

Thực hiện chế độ chính sách cho GV và phối hợp lồng ghép các nguồn lực

Tỉnh đã chú trọng tới việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện bố trí giáo viên có năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng dạy các lớp 5 tuổi. Đến nay, 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn chiếm 43,7%. 100% giáo viên dạy các lớp 5 tuổi được đánh giá xếp loại khá trở lên về chuẩn nghề nghiệp. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chủ động tham mưu với Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo việc lồng ghép các nguồn lực để thực hiện phổ cập bao gồm gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo; Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; Kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Chương trình 135; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới; nguồn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) và xã hội hoá giáo dục để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, bồi dưỡng và trả lương cho giáo viên, công tác điều tra phổ cập giáo dục mầm non. 

Đặc biệt tỉnh đã bố trí 34.045 triệu đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh, huyện, xã cho việc mua sắm bộ thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp mầm non 5 tuổi và thiết bị ngoài trời, thiết bị làm quen với tin học ngoại ngữ; Bố trí từ ngân sách tỉnh để trả lương cho 1193 CBQL, giáo viên mầm non mới tuyển vào biên chế nhà nước với tổng kinh phí là 42.085 triệu đồng; Bố trí 2.266 triệu từ chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách huyện để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên và đào tạo tin học, ngoại ngữ trình độ A cho giáo viên mầm non dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi; Huy động mỗi cán bộ công chức ủng hộ 01-02 ngày lương và bố trí các nguồn ngân sách vượt thu của tỉnh, huyện để phục vụ mua sắm thiết bị dạy học và xây dựng, sửa chữa phòng học cho các lớp mầm non 5 tuổi với tổng kinh phí là 14.280 triệu đồng. Vấn đề công tác xã hội hoá giáo giáo dục để huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học và mua sắm trang thiết bị cho các lớp mầm non thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi với tổng kinh phí là 22.279 triệu đồng. 

Theo ông Hà Thế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: Trong quá trình triển khai và chỉ đạo thực hiện phổ cập GDMN 5 tuổi, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo tập trung rà soát tất cả những chỉ tiêu đã đặt ra. Chỉ tiêu nào đã đạt cần phải giữ vững. Chỉ tiêu nào chưa đạt cần phải tập trung các nguồn lực để hoàn thành. Đặc biệt UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện thị đặc biệt quan tâm tới đời sống của đội ngũ GV mầm non, cơ sở vật chất, quỹ đất cho việc xây trường, tập trung mua sắm trang thiết bị tối thiểu. Việc huy động các nguồn lực thông qua công tác xã hội hóa được đẩy mạnh vì vậy cơ sở vật chất đã đáp ứng cho vấn đề nâng cao về chất lượng GDMN. Tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện phải thực chất không chạy theo thành tích. Đặc biệt công tác tuyên truyền được tiến hành sâu rộng trong nhân dân.

Châu Anh

Gửi ý kiến bạn đọc

Refresh