Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 29/8/2016 22:30

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh: VGPPhó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh: VGP

GD&TĐ - Làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ngày 29/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Liên minh Hợp tác xã thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của hợp tác xã trong thời gian qua, tuy chỉ đóng góp khoảng 5,6% GDP nhưng đã góp phần giải quyết việc làm, sinh kế, xoá đói giảm nghèo.

Theo Phó Thủ tướng, một trong những nguyên nhân khiến hợp tác xã phát triển chưa tương thích với tiềm năng một phần là do nhận thức. “Tư duy hợp tác xã kiểu cũ vẫn lởn vởn đâu đó, người ta không mặn mà với mô hình này. Mô hình hợp tác xã kiểu mới hoàn toàn khác hợp tác xã kiểu cũ, không những không thủ tiêu kinh tế hộ mà còn là một tổ chức làm gia tăng giá trị của kinh tế hộ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng khẳng định nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân chưa đầy đủ, bản thân hợp tác xã không phải là doanh nghiệp, trong hợp tác xã có thể có doanh nghiệp, cần nghiên cứu nhu cầu, điều kiện phát triển doanh nghiệp trong hợp tác xã để đóng góp vào mục tiêu phát triển 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.

Trước thực trạng 18 tỉnh “không biết giao cho ai quản lý kinh tế hợp tác”, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải sớm chấm dứt tình trạng thiếu thống nhất và thiếu rõ ràng. Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm kiện toàn năng lực, chức năng quản lý nhà nước với lĩnh vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã theo hướng Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hợp tác xã. Hai Bộ sớm giúp Chính phủ củng cố, tăng cường bộ máy quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư và phòng kinh tế các quận, huyện.

“Quan trọng không phải là bao nhiêu người mà quan trọng là đã có bộ máy và củng cố lại trên cơ sở biên chế hiện có”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu khả năng ủy thác cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ, nhất là vấn đề cung cấp dịch vụ công. Ủy thác dịch vụ gì, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và Liên minh Hợp tác xã phải đề xuất, có đề án và nghiên cứu cặn kẽ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trình Thủ tướng phê duyệt công nhận điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, làm rõ sự chi phối của Luật Hợp tác xã và Luật Hội trong chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này.

Theo Văn phòng Chính phủ