Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 1/12/2016 09:07

Phê duyệt văn kiện Dự án dò tìm, xử lý mìn tỉnh Quảng Nam

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện Dự án "Dò tìm, xử lý mìn và vật liệu chưa nổ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn II" do tổ chức phi chính phủ nước ngoài DDG (Đan Mạch) tài trợ không hoàn lại trị giá 1.288.935 USD cho tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam ký kết văn kiện Dự án trên với Tổ chức tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan lưu ý ý kiến của các cơ quan trong quá trình thực hiện Dự án.

Được biết, Dự án sẽ triển khai trong thời gian 28 tháng (từ ngày 1/9/2016 đến ngày 31/12/2018) với mục tiêu nhằm giảm thiểu nguy cơ cũng như những tác động tiêu cực của bom mìn và vật liệu chưa nổ đối với cộng đồng người dân tỉnh Quảng Nam thông qua hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại. 

Nguồn: Văn phòng Chính phủ