Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 28/12/2012 19:16 GMT+7

Nhiều trường bị xử lý nghiêm khắc do vi phạm trong tuyển sinh

Nhiều trường bị xử lý nghiêm khắc do vi phạm trong tuyển sinh

(GD&TĐ)-Chiều nay (28/12), Thanh tra Bộ GD&ĐT đã tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí công bố kết quả thanh tra việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012.

(GD&TĐ)-Chiều nay (28/12), Thanh tra Bộ GD&ĐT đã tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí công bố kết quả thanh tra việc xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012.

Thí sinh thi ĐH, CĐ 2012. Ảnh: gdtd.vn
Thí sinh thi ĐH, CĐ 2012. Ảnh: gdtd.vn

21/30 trường vi phạm xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Trưởng phòng thanh tra ĐH, bà Trần Thị Oanh cho biết, từ ngày 5/11 đến 25/11/2012, Bộ GD&ĐT đã thành lập 3 đoàn thanh tra do các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ làm trưởng đoàn đến thanh tra tại 30 trường ĐH, CĐ trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, trong số này có 14 trường ngoài công lập.

Kết quả thanh tra, về tiêu chí đội ngũ giảng viên có 12 đơn vị đạt và 18 không đạt; về tiêu chí diện tích sàn xây dựng có 25 trường đạt và 5 trường không đạt. Tổng hợp, có 12 trường đạt cả hai tiêu chí; 5 trường không đạt cả hai tiêu chí; 13 trường chỉ đạt 1 trong 2 tiêu chí và có 9 trường đã xác định chỉ tiêu theo đúng quy định.

Theo Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng, những trường thực hiện nghiêm túc việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ kiến nghị được biểu dương trong hội nghị tuyển sinh năm 2013 tổ chức vào thời gian tới. Có 8 trường được kiến nghị biểu dương là: Trường ĐH Công nghệ Đông Á, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Trường ĐH Đông Á, Trường ĐH Tây Nguyên, Trường ĐH Y dược TPHCM, Trường CĐ Nông Lâm Đông Bắc và Trường CĐ Sơn La.

Lý giải về việc số lượng các trường vi phạm, ông Nguyễn Văn Áng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ GD&ĐT cho rằng, 21/30 trường vi phạm là một tỷ lệ cao, tuy nhiên số trường vi phạm nặng không nhiều. Còn một nguyên nhân nữa là do năm nay là năm đầu tiên thực hiện tự chủ tuyển sinh nên một số trường vi phạm do chưa hiểu hết những quy định tại thông tư 57. Trong hội nghị tuyển sinh tới, Bộ GD&ĐT sẽ phổ biến rõ hơn để các trường hiểu rõ quyền của họ đến đâu để thực hiện.

Một số trường vi phạm nặng sẽ bị tước quyền tự chủ tuyển sinh

Theo Chánh Thanh Tra Nguyễn Huy Bằng, sẽ kiến nghị tạm thời tước quyền tự chủ tuyển sinh năm 2013 với một số trường: Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu, Trường ĐH Cửu Long và Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi. Bộ GD&ĐT sẽ giao chỉ tiêu ở mức tối thiểu, tạo điều kiện để các trường này duy trì hoạt động, dần dần đưa tỷ lệ sinh viên/giảng viên trở về mức độ theo đúng quy định, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo kết quả thanh tra, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi lên tới 61,12; diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo trên sinh viên chính quy là 1,92 m vuông và tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 vượt năng lực đào tạo thực tế. Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM: tỷ lệ sinh viên trên giảng viên quy đổi là 50,69; trường này không còn năng lực tuyển sinh năm 2012 nhưng đã tự xác định 2000 chỉ tiêu.

Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu tỷ lệ sinh viên trên giảng viên quy đổi 38,35 và không có năng lực tuyển sinh năm 2012 nhưng đã tự xác định 1700 chỉ tiêu. Trường ĐH Cửu Long tỷ lệ sinh viên trên giảng viên quy đổi 39,68; không có năng lực tuyển sinh năm 2012 nhưng đã tự xác định 3200 chỉ tiêu. Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên quy đổi 57,5; không có năng lực tuyển sinh năm 2012 nhưng đã tự xác định 2200 chỉ tiêu.

Ngoài những trường bị tước quyền tự chủ tuyển sinh tạm thời trong năm 2013 như trên, nhiều trường sẽ bị giảm chỉ tiêu tuyển sinh. Cụ thể là các trường: ĐH Quy Nhơn, ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, ĐH Tây Bắc, CĐ kỹ thuật y tế II, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, ĐHDL Văn Lang, CĐ Thương Mại, ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh, ĐH Nội vụ, ĐH Công nghiệp Việt Hung, ĐH Chu Văn An, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Yersinh Đà Lạt, CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, CĐ Công thương TPHCM, CĐ Bách khoa Đà Nẵng.

8 trường được kiến nghị biểu dương là: Trường ĐH Công nghệ Đông Á, Trường ĐH An ninh nhân dân, Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Trường ĐH Đông Á, Trường ĐH Tây Nguyên, Trường ĐH Y dược TPHCM, Trường CĐ Nông Lâm Đông Bắc và Trường CĐ Sơn La.
 
Hủy bỏ việc công nhận hiệu trưởng nếu tiếp tục tái phạm

Một trong những điểm mới trong việc xử lý các trường vi phạm tuyển sinh năm nay là sẽ áp trách nhiệm trực tiếp đến người đứng đầu nhà trường. Theo đó, năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản cảnh báo các trường NCL vi phạm quy định tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và gửi UBND tỉnh/thành phố liên quan theo dõi, hủy bỏ việc công nhận hiệu trưởng nếu tiếp tục tái phạm năm 2013, gồm: CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, CĐ Kỹ thuật công nghiệp Quảng Ngãi, ĐH Lương Thế Vinh, ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, CĐ Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Yersinh Đà Lạt, ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Chu Văn An. Cảnh báo trường ĐHDL Văn Lang vi phạm quy định tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Bộ GD&ĐT cũng giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xử lý kỷ luật Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn với hình thức khiển trách do trường không đạt tiêu chí về đội ngũ giảng viên, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực đào tạo thực tế và tuyển sinh vượt chỉ tiêu tự xác định 5,0%.

Bộ GD&ĐT đồng thời kiến nghị Bộ Công thương xem xét và có hình thức kỷ luật: Cảnh cáo đối với Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM do trường không đạt cả hai tiêu chí về đội ngũ giảng viên và  diện tích sàn xây dựng và tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực đào tạo quá lớn.

Khiển trách đối với Hiệu trưởng các trường: ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM, CĐ Thương mại, ĐH Công nghiệp Việt – Hung do không đạt tiêu chí về giảng viên và tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực đào tạo thực tế; khiển trách đối với Hiệu trưởng Trường CĐ Công thương TPHCM do tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực đào tạo thực tế.

Kiến nghị Bộ Y tế xem xét và có hình thức kỷ luật khiển trách  đối với Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật y tế II do không đạt tiêu chí về giảng viên, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực đào tạo thực tế và tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Kiến nghị Bộ Tài Chính xem xét và có hình thức kỷ luật khiển trách  đối với Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính quản trị kinh doanh do không đạt tiêu chí về giảng viên, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực đào tạo thực tế.

Giao Thanh tra Bộ xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 từ 5% trở lên bao gồm: Trường ĐH Quy Nhơn (5%), Trường CĐ Công thương TPHCM (6%), Trường CĐ Thương Mại (8%), Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM (11,4%), Trường ĐH Nội vụ (13%).

Hiếu Nguyễn