Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 3/1/2014 11:39

Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cấp trên

Ban Bí thư yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội mừng Xuân tiết kiệm, phù hợp văn hóa truyền thốngBan Bí thư yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội mừng Xuân tiết kiệm, phù hợp văn hóa truyền thống

GD&TĐ - Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh vừa ký ban hành Công văn số 178-CV/TW yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, các ban Đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 5/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Đồng thời, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đón Tết. 

Tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình và người có công với cách mạng, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực Tết.

Theo Công văn, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội mừng Xuân Giáp Ngọ và kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng (ngày 3/02/2014) phải thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán của từng địa phương.

Đặc biệt, Ban Bí thư nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội. Không tổ chức để các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, chúc Tết địa phương.

Ban Bí thư cũng yêu cầu dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng (ngày 3/2/2014) không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng. Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trong dịp Tết trái quy định.

Đặng Giang