Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 9/4/2012 08:55

Ngày mai (10/4): Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 7

Ngày mai (10/4): Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 7

(GD&TĐ)-Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, trong thời gian 9 ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên thứ 7 để cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng còn ý kiến khác nhau của các dự án luật như: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Biển Việt Nam, Luật Giá, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp, Luật Quảng cáo, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

(GD&TĐ)-Theo tin từ Văn phòng Quóc hội, trong thời gian 9 ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên thứ 7 để cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng còn ý kiến khác nhau của các dự án luật như: Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Biển Việt Nam, Luật Giá, Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp, Luật Quảng cáo, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Luật Giá
Dự án Luật Giá cũng được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp thứ bảy (ảnh MH)

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua dự án Pháp lệnh Pháp điển hệ thống pháp luật.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các dự án luật như: Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xuất bản (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật Thư viện, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

Về công tác giám sát, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe 2 đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và cho ý kiến về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Nguyễn Sơn