Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 30/10/2014 20:10

Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

GD&TĐ - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Kết luận tại cuộc họp về Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thiện báo cáo Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất theo hướng làm rõ nội dung tính cấp thiết của dự án, có đánh giá và so sánh tính hiệu quả của các phương án nâng cấp và nâng cấp mở rộng; phân tích, làm rõ số liệu tính toán hiệu quả của các phương án có ưu đãi đầu tư và không ưu đãi đầu tư cho dự án trước và sau khi nâng cấp mở rộng.

Đồng thời cập nhật, xem xét đánh giá việc bổ sung nội dung đầu tư xây dựng kho dữ trữ dầu thô tại Dung Quất vào Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thiện Dự án đầu tư, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/11/2014 để thẩm tra theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì thành lập Hội đồng có sự tham gia của các Bộ ngành liên quan và UBND tỉnh Quảng Ngãi để thẩm tra Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11/2014.

Bộ Công Thương hướng dẫn tỉnh Quảng Ngãi trong việc triển khai các dự án nhiệt điện, dầu khí trên địa bàn bảo đảm tuân thủ các quy định trong đầu tư, phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ động rà soát các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng theo trách nhiệm của địa phương, trong đó dự kiến phương án di dân, tái định cư, đền bù để có cơ sở triển khai sớm sau khi Dự án được duyệt.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ