Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 16/8/2012 18:46 GMT+7

Nâng cao chất lượng dạy học các chương trình GDTX

Nâng cao chất lượng dạy học các chương trình GDTX

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDTX nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDTX nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; triển khai đề án Xây dựng xã hội học tập, đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020 khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Học sinh Trung tâm GDTX huyện Bắc Hà - Lào Cai

Tiếp tục củng cố mô hình hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tăng cường nền nếp, kỷ cương, hiệu quả hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục thường xuyên; đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức học tập; đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Tiếp tục thực hiện Chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành; Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; Tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của các cơ sở GDTX; Tăng cường công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học.

Các sở GD&ĐT chủ động lựa chọn nội dung và tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài trung ương và địa phương để tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của học tập suốt đời và xây dựng XHHT; về vai trò của GDTX trong việc nâng cao dân trí, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo các địa phương tuyên truyền quảng bá các kết quả nổi bật, người thật, việc thật của TTHTCĐ, trung tâm GDTX để tuyên truyền về lợi ích của học tập suốt đời. Có biện pháp thích hợp để khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực tham gia viết bài gửi Báo Giáo dục và Thời đại, các báo, đài khác để thông tin, quảng bá về những lợi ích và những thành quả tốt đẹp mà GDTX mang lại; chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học quý, những băn khoăn, trăn trở, những vướng mắc, khó khăn... tiếp tục đặt mua Báo Giáo dục và Thời đại cho các TTHTCĐ.

Các địa phương chủ động tổ chức điều tra, thu thập thông tin về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chống mù chữ phù hợp với thực tiễn; đặc biệt ưu tiên những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tiếp tục huy động những người trong độ tuổi 15-60 còn mù chữ ra lớp học XMC, đặc biệt quan tâm đến trẻ em gái, phụ nữ người dân tộc thiểu số. Tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng để làm tốt công tác chống mù chữ tại những xã biên giới. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020” (sau khi Đề án được phê duyệt) phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Các giáo viên GDTX cần đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn như: Tích cực đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng các chương trình GDTX; Tăng cường tổ chức các hoạt động: tập huấn, hội thảo, hội giảng, hội thi (GV giỏi, báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi, HV giỏi) ở các cấp; tích cực tham gia tự làm thiết bị dạy học chương trình GDTX; tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới PPDH; hoàn thiện và đưa vào sử dụng website quản lý các TTHTCĐ; tăng cường nội dung thông tin về GDTX trên website của Bộ; phấn đấu 100% TTGDTX cấp tỉnh và cấp huyện và nhiều TTHTCĐ được nối mạng Internet; khuyến khích các TTGDTX xây dựng website phục vụ dạy học và quản lý.

Việt Cường