Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 29/8/2016 22:49

Khen thưởng vượt tiến độ Dự án thủy điện Huội Quảng

Khen thưởng vượt tiến độ Dự án thủy điện Huội Quảng

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý trích 3 tỷ đồng từ tiền tiết kiệm chỉ định thầu để khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia quản lý, tư vấn, thi công xây dựng công trình thủy điện Huội Quảng đã có thành tích vượt tiến độ xây dựng Tổ máy số 1 của Nhà máy thủy điện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, quyết định khen thưởng theo quy định.

Theo Văn phòng Chính phủ