Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 26/8/2017 12:56

Hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ chính sách với giáo viên

Hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ chính sách với giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định ban hành hướng dẫn thực hiện một số quy định về chế độ, chính sách đối với giáo viên phổ thông, mầm non.

Theo đó, bên cạnh việc yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt tới toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục một số văn bản quy định về biên chế và chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, mầm non, Sở GD&ĐT lưu ý:

Đối với các hoạt động chuyên môn và hoại dộng khác theo sự phân công của Hiệu trưởng được quy đổi sang tiết dạy, Hiệu trưởng các trường phải lên kế hoạch cụ thể từ đầu năm học và phải được Phòng GD&DT, Sở GD&ĐT phê duyệt theo phân cấp.

Đối với tiết dạy của Hiệu trưởng, Hiệu phó: là các tiết dạy thuộc môn học cụ thể hoặc hoạt động giáo dục trong nội dung chương trình của cấp học, được công khai tại hội nghị công chức, viên chức hằng năm của nhà trường và phải có giáo án/kế hoạch dạy học hoặc đề cương báo cáo cụ thể.

Đối với nữ giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè (tháng 6, tháng 7 hằng năm), thực hiện theo Công văn 1065/NGCBQLGD-CSNGCB, ngoài thời gian hưởng chế độ khi sinh con theo quy định tại Điều 34, Luật số 58/2014/QH13 của Quốc Hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội, nữ giáo viên được bố trí thời gian nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 111, Điều 112 của Bộ Luật lao dộng.

Cụ thể là: người lao động có đủ 12 tháng làm việc (thời gian nghỉ thai sản theo quy định được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm) được nghỉ 12 ngày làm việc và cứ đủ 5 năm làm việc thì số ngày nghỉ hằng năm được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Nếu không bố trí được thời gian nghỉ cho giáo viên thì đơn vị thanh toán tiền nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật lao động. Chế độ này được thực hiện thống nhất trong toàn bộ các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng cho nữ giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè kể từ 1/6/2017.

Các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành.

Lập Phương