Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 13/4/2012 06:21

Hãy chăm sóc và giáo dục trẻ thơ ngay bây giờ!

Hãy chăm sóc và giáo dục trẻ thơ ngay bây giờ!

(GD&TĐ)-Đó là thông điệp của Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN tại Việt Nam hướng tới và sẽ được diễn ra từ ngày 22-28/4 .

(GD&TĐ)-Năm 2012, Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 22-28/4 với chủ đề: “Chăm sóc và Giáo dục trẻ thơ”.

Đây là sự kiện do Bộ GD&ĐT cùng Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục ở Việt Nam phát động nhằm Nâng cao nhận thức của cộng đồng và huy động mọi nguồn lực trong xã hội chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non với thông điệp chính: “Đáp ứng các quyền của trẻ từ những ngày đầu đời! Hãy chăm sóc và giáo dục trẻ thơ ngay bây giờ!”. Trong khuôn khổ Tuần lễ này, sự kiện quốc gia với chủ đề: “Gia đình, nhà trường và xã hội chung tay vì sự phát triển toàn diện của trẻ” cũng sẽ được tổ chức

Bộ GD&ĐT yêu cầu mỗi sở GD&ĐT chỉ đạo một cơ sở giáo dục mầm non hoặc một trung tâm học tập cộng đồng/nhà văn hóa xã tổ chức sự kiện dưới hình thức diễn đàn với chủ đề “Gia đình, nhà trường và xã hội chung tay vì sự phát triển toàn diện của trẻ”; đồng thời chỉ đạo công tác tuyên truyền cho Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN với khẩu hiệu “Đáp ứng các quyền của trẻ từ những ngày đầu đời! Hãy chăm sóc và giáo dục trẻ thơ ngay bây giờ!” bằng các hình thức như tranh cổ động, băng rôn, phù hiệu đeo trong ngày tổ chức sự kiện tại các sở giáo dục và đào tạo, các trường mầm non và những nơi công cộng khác.

Các tỉnh, thành phố có thể chọn các hình thức  tổ chức linh hoạt và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục, Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN là một hoạt động thường niên được diễn ra vào trung tuần tháng 4 trên phạm vi toàn cầu. 

Đan Thảo