Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 9/8/2017 17:29

Hà Nội: Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính tối đa ngành Giáo dục

Hà Nội: Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính tối đa ngành Giáo dục

GD&TĐ - Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2017 mới được Sở này công bố rộng rãi.

Theo đó, năm 2017, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục đẩu mạnh quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách, cụ thể: tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương; sử dụng tối thiểu 40% số thu học phí được để lại theo chế độ để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định...

Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, đảm bảo đạt chỉ tiêu giảm 2% mỗi năm, để đến năm 2020 giảm 10% so với biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.

Tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc tôi việc theo quy định.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 cần triển khai làm tốt việc triệt để tiết kiệm chi ngân sách, trước hết là các khoản chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, hội nghị, hội thảo, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện;

Không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thực sự cần thiết và có nguồn chi đảm bảo.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương; tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực phát sinh tiêu cực, lãng phí.

Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động. Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các đơn vị...

Lập Phương