Bản in

Chính trị

Thứ Năm, 22/12/2016 15:24

Giữ vững ổn định chính trị - xã hội khi tham gia các hiệp định thương mại tự do

Giữ vững ổn định chính trị - xã hội khi tham gia các hiệp định thương mại tự do

GD&TĐ - Ngày 21/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, thông qua Nghị quyết của UBTVQH về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước.

Bỏ từ “quy chế” trong tên gọi của dự thảo Nghị quyết

Qua thảo luận, đa số ý kiến của UBTVQH đánh giá cao Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách rất cặn kẽ, đã tiếp thu, bổ sung nhiều ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định còn băn khoăn khi tên Nghị quyết là “Nghị quyết của UBTVQH về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước” nhưng lại không thấy “quy chế” đi kèm. Theo Chủ nhiệm, hoặc bỏ từ “quy chế” hoặc nội dung Nghị quyết ngắn gọn kèm theo quy chế để phù hợp với tên gọi. Tán thành với ý kiến này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thấy rằng nên bỏ từ “quy chế” trong tên gọi của Nghị quyết.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh trên cơ sở tán thành cao với nhiều nội dung được tiếp thu, thể hiện trong Báo cáo giải trình của Ủy ban Tài chính - Ngân sách và dự thảo Nghị quyết, UBTVQH thống nhất bỏ từ “quy chế” trong tên gọi của dự thảo Nghị quyết... UBTVQH đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết và giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì phối hợp cùng Ủy ban Pháp luật, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan tiếp thu các ý kiến tại phiên thảo luận, hoàn chỉnh Nghị quyết cả về nội dung và kỹ thuật văn bản, xin ý kiến UBTVQH một lần nữa trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực.

Thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế

Cũng trong ngày 21/12, UBTVQH nghe Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 1052/NQ-UBTVQH13 ngày 24/10/2015 về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự nội dung này.

Báo cáo đã chỉ ra 10 tồn tại, vướng mắc trong triển khai Nghị quyết trong đó nhấn mạnh hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần làm bộc lộ những yếu kém cơ bản của nền kinh tế. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng vẫn chưa được cải thiện về căn bản. Tăng trưởng của ta thời gian qua phần nhiều dựa vào các yếu tố như tín dụng, lao động rẻ mà thiếu sự đóng góp đáng kể của việc gia tăng năng suất lao động hay hàm lượng tri thức, công nghệ. Đây là nhóm vấn đề cần được tiếp tục xử lý trong dài hạn.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, ngoài bám sát 8 nhóm giải pháp trong Nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bám sát Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 – NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Nghị quyết của Quốc hội để có sự chuẩn bị tích cực từ bên trong...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nêu ý kiến, trong 10 tồn tại, vướng mắc được chỉ ra, cần xác định được đâu là tồn tại gây cản trở cho sự phát triển của xã hội.

Minh Hà