Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 4/1/2014 07:20

Giữ ổn định giá bán xăng dầu như hiện hành

Xăng sẽ được trích Quỹ Bình ổn 250 đồng/ lít để giữ bình ổn giáXăng sẽ được trích Quỹ Bình ổn 250 đồng/ lít để giữ bình ổn giá

Bộ Tài chính vừa có công văn số 18327/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất nhập khẩu, mức trích, mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 1/12/2013 đến ngày 30/12/2013 các mặt hàng xăng dầu như sau:

Xăng RON 92 giá bán hiện hành 24.210 đồng/ lít. Giá cơ sở theo đúng quy định là 24.796 đồng/lít. Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định là - 586 đồng/ lít;

Dầu điêzen 0,05 S giá bán hiện hành là 22.960 đồng/lít. Giá cơ sở theo đúng quy định là 23.386 đồng/lít. Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định là - 426 đồng/ lít;

Dầu hỏa giá bán hiện hành là 22.400 đồng/lít. Giá cơ sở theo đúng quy định là 23.619 đồng/lít, Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định là - 1.219 đồng/lít;

Dầu madút giá bán hiện hành là 18.510 đồng/ lít. Giá cơ sở theo đúng quy định là 18.747 đồng/lít. Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định là - 237 đồng/lít.

Bộ Tài chính cho biết trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán như trên, để thực hiện chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; Thuế suất nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành; Để góp phần bình ổn giá cuối năm, yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục không tính lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hỏa.

Đồng thời với đó, Liên Bộ Tài chính – Công Thương cũng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu.
Cụ thể: Mặt hàng xăng: Sử dụng Quỹ Bình ổn giá 250 đồng/lít; Mặt hàng dầu điêzen: Sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít; Mặt hàng dầu hỏa: Tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 190 đồng/lít (từ 700 đồng/lít lên 890 đồng/lít). Mặt hàng dầu madut: Sử dụng Quỹ Bình ổn giá 240 đồng/lít.

Việt Dũng