Bản in

Chính trị

Thứ Hai, 9/1/2017 17:32

Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước: “Liên quan đến nhân dân càng thận trọng càng tốt”

Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước:  “Liên quan đến nhân dân càng thận trọng càng tốt”

GD&TĐ - Sáng 9/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đã khai mạc phiên họp thứ 6. Đây là phiên họp đầu tiên trong năm 2017 của UBTVQH. Lễ khai mạc phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ba nội dung trọng tâm của phiên họp

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp thứ 6 là phiên họp đầu năm 2017 của UBTVQH, được tiến hành trong ba ngày (từ 9 - 11/1), bao gồm các nội dung sau:

Thứ nhất, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết là Nghị quyết ban hành quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết ban hành quy chế phối hợp giữa Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các tòa án quân sự về tổ chức.

Thứ hai, cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 8 dự án luật, gồm: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quy hoạch; Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Cảnh vệ.

Thứ ba, UBTVQH xem xét, cho ý kiến về danh mục dự án và mức bố trí cụ thể vốn cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự thảo nghị quyết của UBTVQH về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu. Trước đó, trong chương trình dự kiến của phiên họp thứ 5, dự thảo nghị quyết này đã được đưa vào để UBTVQH thảo luận.

Tuy nhiên tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Đây là nội dung cần thêm thời gian nghiên cứu thấu đáo nên Chính phủ chưa kịp chuẩn bị để trình UBTVQH trong tháng 12 như đã dự kiến”. Vì vậy, dự thảo nghị quyết này đã được rút ra khỏi chương trình phiên họp.

Quy định cụ thể trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngay sau lễ khai mạc phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Nội dung thảo luận về dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành. Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan soạn thảo, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung của dự thảo Luật theo ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận vào 5 vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau: Về phạm vi điều chỉnh và phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Về mô hình cơ quan giải quyết bồi thường và xác định cơ quan giải quyết bồi thường; Về nguyên tắc bồi thường và giải quyết bồi thường Nhà nước; Về các chi phí khác được bồi thường; Về kinh phí bồi thường và lập dự toán kinh phí bồi thường.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đây là nội dung vô cùng quan trọng, liên quan đến nhân dân, liên quan đến các cơ quan thi hành công vụ nên càng thảo luận kỹ và thận trọng càng tốt.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau phiên họp các cơ quan hữu quan tiếp tục cùng xử lý những vấn đề còn tồn tại, còn có ý kiến khác nhau. Sớm tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và mời các cơ quan hữu quan, các chuyên gia cùng tham gia thảo luận. Sau đó báo cáo lại UBTVQH trước khi trình ra Quốc hội.

Các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Đánh giá dự thảo đã được các đại biểu thẳng thắn góp ý, đạt được sự thống nhất cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan hữu quan rà soát, hoàn chỉnh lại để chuẩn bị trình ra Quốc hội trong kỳ họp tới.

Đà Giang