Bản in

Chính trị

Thứ Ba, 10/1/2017 15:46

Dự thảo Luật Quy hoạch: Cần sự đồng thuận cao

Dự thảo Luật Quy hoạch:  Cần sự đồng thuận cao

GD&TĐ - Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV cho ý kiến về Dự thảo Luật Quy hoạch.

Minh bạch cơ chế sử dụng kinh phí

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết: Tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung quy định minh bạch về cơ chế sử dụng, cơ chế quản lý và các chính sách cụ thể, dự thảo Luật đã quy định theo hướng; chi phí cho lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư công; chi phí giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra quy hoạch sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Ông Vũ Hồng Thanh giải thích: Việc quy định như vậy không trái với Luật Đầu tư công vì Điều 5 về lĩnh vực đầu tư công đã quy định gồm đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư… Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch cũng là một trong các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để phục vụ cho các hoạt động đầu tư công.

Đảm bảo quyền giám sát của nhân dân

Được mời phát biểu tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương đề nghị tiếp tục giữ lại một số loại quy hoạch mà dự thảo đã bỏ đi.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho rằng Luật Quy hoạch ra đời sẽ làm ảnh hưởng đến 2.000 quy hoạch xây dựng lớn, quy hoạch của TP, quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng, tỉnh... chưa kể quy hoạch vùng, 10.000 xã nông thôn đã có quy hoạch. Bây giờ Luật điều tiết đến năm 2021, vậy những quy hoạch đã được duyệt, đang triển khai tốt không lẽ xóa bỏ.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa bức xúc: “Đưa ra tên mới, bản thân chúng tôi cũng không nắm được, khó khăn trong quá trình thực thi sau này, giao cho làm cũng chưa biết làm thế nào”.

Giải trình về việc này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng việc dự luật đã trình ra Quốc hội, TVQH mà nhiều ý kiến của các bộ, ngành lại nói ngược là sai nguyên tắc. Bộ trưởng cho rằng các ý kiến nói ngược này của các bộ chỉ là ý kiến tham khảo, chứ không phải ý kiến chính thức.

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu cơ quan soạn thảo, thẩm tra phối hợp hoàn thiện dự thảo Luật, đưa ra hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến, đảm bảo dự thảo Luật đạt được sự đồng thuận cao nhất trước khi trình ra Quốc hội xem xét, phê duyệt.

Sau khi tiếp thu và bố cục lại, dự thảo Luật trình UBTVQH lần này gồm 6 chương và 69 điều, bổ sung một số điểm, khoản quy định về quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch.

Minh Hà