Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 18/5/2010 15:14

Dạy trẻ biết tiết kiệm năng lượng

Dạy trẻ biết tiết kiệm năng lượng

(GD&TĐ)-Các Sở GD&ĐT cần tổ chức xây dựng mô hình trường mầm non về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn.

(GD&TĐ)-Các Sở GD&ĐT cần tổ chức xây dựng mô hình trường mầm non về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn.

Đó là một trong những yêu cầu của Bộ GD&ĐT trong Hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường mầm non vừa ban hành.

Bộ GD&ĐT cũng đã tổ chức biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán của 63 tỉnh, thành phố. Để triển khai đại trà trong các trường mầm non giai đoạn 2010-2015 về thực hiện nộin dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên căn cứ vào bộ tài liệu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của Bộ GD&ĐT; tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh về mục tiêu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; rèn luyện thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả mọi lúc, mọi nơi trong đời sống xã hội; chủ động phối hợp với các ban, ngành ở địa phương để thực hiện tốt nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong trường mầm non.

Các phòng GD&ĐT hướng dẫn các trường mầm non tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào chương trình giáo dục mẫu giáo thông qua các hoạt động giáo dục trong ngày nhằm hình thành cho trẻ ý thức, kỹ năng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với thực tế địa phương.

Hiếu Nguyễn