Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 27/1/2016 16:36

Đại biểu chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Đại biểu chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Ngày 27/1/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo bức ảnh đăng trên TTXVN lúc hơn 15h, các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII.

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 (72 tuổi), quê ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Ông là giáo sư, tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng); Cử nhân Văn - Đại học Tổng hợp.

Từ tháng 8/1999 đến 4/2001, ông Trọng tham gia Thường trực Bộ Chính trị. Từ tháng 1/2000 đến 6/2006 là Bí thư Thành uỷ Hà Nội (khoá XII, XIII, XIV). Ông là Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII.

Từ tháng 7/2007 đến nay, ông kinh qua các cương vị Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày mai, kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư sẽ được báo cáo để đại hội Đảng lần thứ 12 thông qua.

Theo TTXVN