Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 9/1/2014 16:01

Bình Định: Công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã

GD&TĐ - UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định công nhận 52 xã, phường, thị trấn trong tỉnh thực hiện đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2013. 

Trong đó, công nhận 35 xã, phường, thị trấn mới thực hiện đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2013, 17 xã, phường, thị trấn đã được công nhận năm 2012 tiếp tục duy trì thực hiện đạt tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2013.

 

 

Hiếu Nghĩa