Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 17/8/2017 10:31

60 thủ tục hành chính của Bộ GD&ĐT có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính

60 thủ tục hành chính của  Bộ GD&ĐT có thể thực hiện  qua dịch vụ bưu chính

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành  Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Cụ thể:

- Lĩnh vực Giáo dục Đại học: 11 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục I);

- Lĩnh vực Pháp chế: 04 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục II);

- Lĩnh vực Hợp tác Quốc tế: 19 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục III);

- Lĩnh vực Tổ chức Cán bộ: 11 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục IV);

- Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng: 07 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục V);

- Lĩnh vực Giáo dục Mầm non: 04 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục VI);

- Lĩnh vực Công tác chính trị, Học sinh - Sinh viên: 02 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục VII);

- Lĩnh vực Giáo dục Dân tộc: 01 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục VIII);

- Lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng - An ninh: 01 thủ tục hành chính (chi tiết tại phụ lục IX).

Xem chi tiết Quyết định 2752/QĐ-BGDĐT TẠI ĐÂY

Theo Bộ GD&ĐT