Thời sự

Gỡ khó cho xuất khẩu gạo

Gỡ khó cho xuất khẩu gạo

GD&TĐ - Bộ Công Thương đã xây dựng xong dự thảo nghị định thay thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, đồng thời lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, doanh nghiệp. Theo dự thảo nghị định mới, nhiều quy định xuất khẩu gạo bị xem là “rào cản” sẽ được tháo gỡ.