Bản in

Thế giới

Thứ Bảy, 28/4/2012 06:04

Xâm nhập bộ lạc có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới

Xâm nhập bộ lạc có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới

(GD&TĐ) - Nhóm Survival International cho biết Awa ở phía bắc Brazil là bộ lạc đang có nguy cơ cao nhất bị tuyệt chủng. 

(GD&TĐ) - Nhóm Survival International cho biết Awa ở phía bắc Brazil là bộ lạc đang có nguy cơ cao nhất bị tuyệt chủng.  

Khoảng 360 người của bộ lạc phần lớn sống cuộc đời du mục này đã có vài liên lạc với thế giới bên ngoài và ngwofi ta cho rằng từ 60-100 cư dân chưa bao giờ được tiếp xúc bên ngoài đang ẩn náu trong khu rừng Amazon.
Khoảng 360 người của bộ lạc phần lớn sống cuộc đời du mục này đã có vài liên lạc với thế giới bên ngoài và ngwofi ta cho rằng từ 60-100 cư dân chưa bao giờ được tiếp xúc bên ngoài đang ẩn náu trong khu rừng Amazon.
 
Survival says the Awa are being encroached upon from all sides by loggers, who are clear-cutting and burning the forest that both the Awa and the animals they eat call home. Here, one of the Awa territories is outlined in white, with logging operations throughout the region clearly visible.
 Nhóm Survival nói rằng Awa đang bị xâm phạm từ các phía bởi những người đốn gỗ, đốt rừng nơi mà cả người Awa và động vật đang sinh sống. Trong ảnh, lãnh thổ của Awa được vạch màu đỏ và các hoạt động đốn gỗ đã diễn ra rất dễ thấy trên khắp khu vực 

 

 
The Awa are hunter-gatherers, and travel in extended family groups of about 30. Families go on gathering expeditions, and extended hunts can last for weeks on end. However, the comparatively small groups are vulnerable to attacks by gunmen hired by loggers and ranchers.
Awa là những người săn bắn hái lượm và di chuyển theo các nhóm gia đình lớn khoảng 30 người. Những chuyến đi săn bắn hái lượm của các gia đình có thể kéo dài hàng tuần. Tuy nhiên, các nhóm nhỏ dễ gặp nguy hiểm bởi những kẻ có vũ trang được bọn buôn gỗ thuê 
 
Takwarentxia and his wife and son were contacted in 1992, on the run from ranchers’ hired gunmen, who murdered most of their group.
Takwarentxia, vợ và con trai ông đã được liên lạc với thế giới bên ngoài năm 1992 khi chạy trốn những kẻ mang súng, bọn này đã giết hầu hết nhóm của Takwarentxia
 
Amerintxia is believed to be the oldest Awa, but she still gathers her own food and lives alone in a palm shelter.
Amerintxia được cho là người cao tuổi nhất Awa, nhưng bà vẫn tự đi hái lượm thức ăn và sống một mình ở túp lều cọ 
 
Here, Amerintxia sits with her pet monkey. The Awa maintain an intimate connection with the wildlife of the rainforest, taking in orphaned monkeys and keeping many animals as pets. The animals are regarded as part of the family, and Awa women even suckle them.
Ở đây Amerintxia ngồi với chú khỉ của mình. Người Awa thường đưa những con khỉ mồ côi về nuôi và coi đó như thành viên trong gia đình. 
Awa women decorate the men with parrot and king vulture feathers for a ritual called the karawara. The ritual involves clapping and singing, during which the men enter a trance state in an attempt to meet with ancestral spirits.
Một phụ nữ Awa trang trí cho người đàn ông bằng lông chim trong một nghi lễ có tên karawara. 
 
But by day, logging operations continue; estimates suggest that nearly a third of Awa land has now been taken over. The Brazilian constitution recognises the right of indigenous peoples to their ancestral lands - so all the operations on Awa lands are illegal.
Dần dần, những hoạt động đỗn gỗ vẫn tiếp diễn. Ước tính gần 1/3 Awa đã bị khai thác. Brazil đã công nhận quyền của người bản địa, do đó tất cả các hoạt động trên đất Awa đều bất hợp pháp 
 
Slings for babies used to be made from palm fibres. But as more and more Awa contact the wider world, more modern amenities such as cloth are coming into use. Such contact represents another risk to the tribe, however - they are vulnerable to many diseases to which they have never been exposed.
Những chiếc địu vốn được tạo ra từ sợi cây cọ, nhưng ngày càng có nhiều người Awa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên có thêm vải vóc được sử dụng. Sự liên lạc này cũng tạo ra nguy hiểm cho bộ lạc, họ có thể mắc các bệnh mà chưa bao giờ họ bị tiếp xúc.
 
Survival hopes that by drawing attention to the Awa’s plight, pressure will be put onto the Brazilian government to enforce the laws and put a stop to illegal logging and what Brazilian judge José Carlos do Vale Madeira in 2009 called
Nhóm Survival hy vọng rằng bằng cách tạo sự chú ý tới Awa, sẽ có áp lực đặt lên chính quyền Brazil trong việc đưa ra các quy định luật pháp, ngăn chặn đốn gỗ bất hợp pháp và cái mà một thẩm phán Brazil từng gọi là "một nạn diệt chủng thực sự" 

Phương Hà (Theo BBC)