Bản in

Dân số-KHHGĐ

Thứ Bảy, 5/3/2016 20:00

Dân số Trung Quốc đạt 1,42 tỷ người vào 2020

Dự thảo đề cương Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 13 (2016-2020) của Trung Quốc công bố ngày 5/3 cho biết dân số nước này sẽ đạt 1,42 tỷ người trước cuối năm 2020.
Theo số liệu của cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc, tính tới cuối năm 2015, dân số Trung Quốc là 1,37 tỉ người. 
Theo Dự thảo trên, Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách kế hoạch hóa gia đình và thi hành đầy đủ chính sách hai con. Vấn đề mất cân bằng giới tính cũng sẽ được giải quyết bằng các biện pháp phù hợp.

Theo baotintuc.vn