đại dương

Thùng rác nổi tự động thu gom rác trên biển

Thùng rác nổi tự động thu gom rác trên biển

Hai người đàn ông Australia tên Andrew Turton và Pete Ceglinski vừa sáng chế ra một thiết bị có khả năng tự động thu gom rác thải trên bề mặt đại dương mà không ảnh hưởng tới môi trường sống của các loài cá.