đại dương

Đại dương sâu bao nhiêu?

Đại dương sâu bao nhiêu?

Challenger Deep, điểm sâu nhất trên Trái Đất ở Thái Bình Dương sâu 10.911 mét và mới chỉ hai người từng tới đây trong một phương tiện có người lái.