đại biểu

Phải kết nối giám sát của nhân dân với cơ quan quyền lực Nhà nước

Phải kết nối giám sát của nhân dân với cơ quan quyền lực Nhà nước

Sáng 16/3, tại phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.