đổi mới

Trường sư phạm:  Đổi mới để bắt nhịp  với chương trình giáo dục  phổ thông mới

Trường sư phạm: Đổi mới để bắt nhịp với chương trình giáo dục phổ thông mới

GD&TĐ - Theo ý kiến của nhiều chuyên gia giáo dục, để bắt nhịp với chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường sư phạm cần đổi mới phương pháp giảng dạy để đào tạo nên đội ngũ giáo viên phổ thông có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phương án sắp xếp doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Phương án sắp xếp doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017 - 2020.

Việt Nam tăng 12 bậc chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu

Việt Nam tăng 12 bậc chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu

GD&TĐ - Báo cáo về Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2017 (GII-2017) vừa được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), trường Đại học Cornell và Viện Nghiên cứu INSTEAD công bố chiều 15/6 cho biết, Việt Nam xếp hạng 47/127 quốc gia/nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 12 bậc so với năm 2016. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước đến nay.