đánh giá

Singapore: Học sinh trải nghiệm tiết kiệm thực phẩm

Singapore: Học sinh trải nghiệm tiết kiệm thực phẩm

GD&TĐ - 10 trường tiểu học và THCS sẽ được trang bị máy gom đồ ăn thừa và chuyển thành phân bón vào cuối tháng này - đây là một bước đi trong cuộc chiến chống lãng phí thực phẩm đang được đề cao trong lĩnh vực giáo dục.