đánh giá

Ninh Thuận: lưu ý đổi mới kiểm tra, đánh giá năm học 2017 - 2018

Ninh Thuận: lưu ý đổi mới kiểm tra, đánh giá năm học 2017 - 2018

GD&TĐ - Quản lý chất lượng giáo dục là các hoạt động nhằm kiểm soát, đánh giá, xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục, mức độ hoàn thành “sứ mệnh” và định hướng phát triển cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, dự báo xu hướng và khuyến nghị, đề xuất các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

 Nâng cao năng lực tự đánh giá cho cán bộ quản lý giáo dục

Nâng cao năng lực tự đánh giá cho cán bộ quản lý giáo dục

GD&TĐ - Tham luận tại Hội thảo Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và thế giới, PGS.TS Trần Thị Minh Hằng - Học viện Quản lý Giáo dục - cho rằng: Việc nâng cao năng lực tự đánh giá cho cán bộ quản lý phải xuất phát từ tự ý thức của mỗi người, trong đó tự nhận thức là thành phần quan trọng.

Vĩnh Long: Xét tặng danh hiệu “Viên phấn Vàng“

Vĩnh Long: Xét tặng danh hiệu “Viên phấn Vàng“

GD&TĐ - Để chuẩn bị việc xét chọn các hình thức khen thưởng cá nhân, gia đình nhà giáo tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Sở GD&ĐT Vĩnh Long hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục xét tặng danh hiệu "Viên phấn vàng", "Gia đình Nhà giáo tiêu biểu" năm học 2016-2017.

Một nhân cách lớn đã ra đi

Một nhân cách lớn đã ra đi

GD&TĐ - Con nhớ giữa những năm 70 của thế kỷ trước. Những chàng trai và cô gái bước vào tưu trường đại học tổng hợp Hà Nội- Đều vinh dự và tự hào bày tỏ với mọi người trường của họ có thầy Văn Như Cương.