ĐH Đà Nẵng

Công đoàn ĐH Đà Nẵng hỗ trợ nhà công vụ cho 3 trường THPT

Công đoàn ĐH Đà Nẵng hỗ trợ nhà công vụ cho 3 trường THPT

GD&TĐ - Trong 2 năm 2013, 2014 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bằng chương trình An sinh Xã hội đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 10 tỷ đồng để xây dựng 23 nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn thuộc 23 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó 10 nhà công vụ giáo viên được đầu tư xây dựng năm 2014, tổng trị giá mỗi nhà 500 triệu đồng.