video

Thay đổi nhận thức xem phim online

Thay đổi nhận thức xem phim online

GD&TĐ - Không là những kênh phim chính thống, nhưng nhiều trang phim trực tuyến vẫn hoạt động thường xuyên. Nguồn thu từ những trang phim trực tuyến có được nhờ hình thức quảng cáo.