tự chủ

Những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

Những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông

GD&TĐ - Ngay sau khi có chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết 88-NQ/QH13, Quyết định 404/QĐ-TTg, Bộ GD&ĐT đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong quản lý, trong hoạt động dạy học ở các cấp học.

Để giáo dục đại học cất cánh

Để giáo dục đại học cất cánh

GD&TĐ - Trong bối cảnh giáo dục ĐH Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với hệ thống giáo dục ĐH trong khu vực và trên thế giới. Việc ban hành Luật Giáo dục ĐH là cần thiết để điều chỉnh các hoạt động giáo dục ĐH phù hợp với các cam kết quốc tế, điều ước quốc tế trong lĩnh vực giáo dục ĐH.

4 góp ý cho việc sửa đổi Luật Giáo dục Đại học

4 góp ý cho việc sửa đổi Luật Giáo dục Đại học

GD&TĐ - Từ thực tế quản lý, GS.TS. Đinh Xuân Khoa – Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh – chia sẻ một số quan điểm để chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học liên quan đến cơ cấu tổ chức nhà trường, Hội đồng trường, về chức danh giảng viên và trình độ chuẩn giảng viên.

Không nhất thiết phải tự chủ quyết định biên chế và trả lương cao cho cán bộ, công chức

Không nhất thiết phải tự chủ quyết định biên chế và trả lương cao cho cán bộ, công chức

GD&TĐ - Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) tổ chức hội nghị tham gia vào dự thảo đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù của TP.HCM để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn, vì cả nước”. Cụ thể, TP.HCM muốn được quyết định biên chế các đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc năng suất lao động của cán bộ, công chức TP.HCM phải cao gấp 1,5 lần cả nước. Đồng thời, TP HCM đề nghị được trả lương cán bộ, công chức bằng khoảng 2 lần mức thu nhập bình quân của công chức, viên chức cả nước.    

“Chân dung” 9 nhiệm vụ trong năm học mới ngành Giáo dục

“Chân dung” 9 nhiệm vụ trong năm học mới ngành Giáo dục

GD&TĐ - Dự kiến, năm học 2017 – 2018, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến quy hoạch mạng lưới, chất lượng đội ngũ, chương trình giáo dục, dạy học ngoại ngữ, ứng dụng CNTT, tự chủ, hội nhập quốc tế, cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực.

Hiểu về trách nhiệm giải trình trong hành trình tự chủ đại học: cho ai, về cái gì và bằng cách nào?

Hiểu về trách nhiệm giải trình trong hành trình tự chủ đại học: cho ai, về cái gì và bằng cách nào?

GD&TĐ - Trong bất kỳ xã hội hay nền kinh tế nào, mục tiêu tối thượng của giáo dục đại học là nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đóng góp vào việc phát triển kinh tế, khoahọc, công nghệ, xã hội của quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh “nền kinh tế tri thức toàn cầu” ngày nay, mục tiêu đó càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Giá trị cốt lõi của giáo dục đại học nằm ở hai chữ “chất lượng”.