tăng cường

Phê duyệt đề xuất 2 dự án giao thông

Phê duyệt đề xuất 2 dự án giao thông

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa phê duyệt đề xuất dự án đầu tư “Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc” và Dự án “Nâng cấp hành lang giao thông Đông Tây Tiểu vùng Mê Công mở rộng” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về một số giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.