tài chính

Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN

Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại.

Giật mình với những số liệu công bố bởi Kiểm toán Nhà nước

Giật mình với những số liệu công bố bởi Kiểm toán Nhà nước

GD&TĐ - Báo cáo tổng hợp của kiểm toán năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho thấy có hàng loạt các sai phạm trong hoạt động quản lý, sử dụng và thanh lý xe công của các bộ, ngành, địa phương; quản lý nợ xấu, công nợ chưa chặt chẽ; thiếu minh bạch trong đầu tư các dự án giao thông BOT...

Trước Cách mạng công nghiệp 4.0  Người lao động bình chân như vại

Trước Cách mạng công nghiệp 4.0 Người lao động bình chân như vại

GD&TĐ - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới đây sẽ thải loại 85% người lao động trực tiếp tại khu vực châu Á, và hơn 90% người lao động ở khu vực châu Âu, Mỹ. Đây là một nguy cơ vô cùng lớn cho an sinh xã hội. Tuy nhiên, người lao động Việt Nam thì vẫn bình chân như vại.