thực hành

Lời giải cho bài toán học phải đi đôi với hành

Lời giải cho bài toán học phải đi đôi với hành

GD&TĐ - “Chúng ta đã và đang loay hoay với vấn đề học phải đi đôi với hành. Nhưng rút ra từ lý luận nhận thức, học đi đôi với hành là không hoàn toàn đầy đủ. Chúng ta thiếu đi một bước gọi là “nghiệm”. Tức là tiếp xúc với sự vật hiện tượng, tạo ra những kinh nghiệm tiền đề trước khi có những tri thức về chúng.

Giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần

Giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần

GD&TĐ - Hỏi: Theo Thông tư số: 28/2009 và thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học dạy 23 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần nhưng Ban giám hiệu nhà trường vẫn bắt chúng tôi dạy đủ 23 tiết/tuần. Như vậy đúng hay sai? – Lê Tấn Sang, tỉnh Đồng Tháp (sangtanle2007@gmail.com).

Bộ GD&ĐT hướng dẫn triển khai bộ tài liệu thực hành kỹ năng sống

Bộ GD&ĐT hướng dẫn triển khai bộ tài liệu thực hành kỹ năng sống

GD&TĐ - Nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, góp phần triển khai công tác giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Bộ GD&ĐT ban hành công văn số 3225/BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn  các sở GD&ĐT triển khai bộ tài liệu thực hành kỹ năng sống.