thời gian

Thời gian ngủ thích hợp của từng độ tuổi?

Thời gian ngủ thích hợp của từng độ tuổi?

GD&TĐ - Chúng ta đã nghe rất nhiều thông tin về đồng hồ sinh học và làm sao để có chu kỳ giấc ngủ có lợi cho sức khỏe. Thông thường, mọi người nghĩ rằng 7-8 giờ là đủ, nhưng nó không phải luôn luôn đúng.