theo dõi

Hỗ trợ hoàn chỉnh, vận hành thử nghiệm công nghệ điện rác

Hỗ trợ hoàn chỉnh, vận hành thử nghiệm công nghệ điện rác

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các Bộ, ngành và UBND tỉnh Hà Nam hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty TNHH Thủy lực - Máy (Công ty HMC) tiếp tục hoàn chỉnh công nghệ điện rác, vận hành thử nghiệm thành công và đưa công nghệ vào sản xuất thương mại, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế.