thu đầu năm học

Công khai các khoản thu ngay từ đầu năm

Công khai các khoản thu ngay từ đầu năm

GD&TĐ - Bước vào năm học mới, các em học sinh đều đã chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ học tập và tâm lý phấn khởi bước vào trường. Nhưng đối với phụ huynh ngoài niềm vui tựu trường thì cũng là lúc lo lắng về các khoản thu phải nộp cho nhà trường khi các em đi học như các khoản học phí, quỹ bảo hiểm y tế, xã hội hóa giáo dục; các khoản thu theo thỏa thuận như khoản bắt buộc phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của học sinh tiền ăn, tiền bán trú, đồ dùng, dụng cụ học tập và các khoản thu tự nguyện như tiền học thêm, năng khiếu, câu lạc bộ, sử dụng các dịch vụ của nhà trường và quỹ lớp...