quỹ lớp

Hãy để phụ huynh quyền đóng góp tự nguyện

Hãy để phụ huynh quyền đóng góp tự nguyện

GD&TĐ - Hôm trước, tôi đi họp phụ huynh cho con. Như các năm trước, nội dung họp chủ yếu là để nhà trường thông tin về tình hình cơ sở vất chất của nhà trường, kế hoạch dạy học trong năm tới; giáo viên chủ nhiệm thì trình bày tình hình của lớp học, phương pháp quản lý, giáo dục của giáo viên chủ nhiệm đối với học sinh và đề nghị phụ huynh phối hợp...